klik-logo

KLUB INOVATIVNIH KOMPANIJA

Šta je ?


KLIK je regionalni klub inovativnih kompanija.

Klub promoviše i okuplja kompanije koje predstavljaju primjere za ugled u pogledu inovativnosti i razvoja, pokazujući poželjan pravac promjena za mala i srednja preduzeća.

Polazi se od pretpostavke da su takve kompanije spremne da dijele dio svog specifičnog znanja, iskustva i svoje inovativne prakse, kako sa drugim inovativnim kompanijama, tako i sa kompanijama koje žele da postanu inovativne, učestvujući u razmjeni u kojoj svi dobijaju više od onoga što su imali.

Misija: Razvijanje sklonosti MSP-a prema inovacijama, uz istovremeno stvaranje boljeg okruženja i podrške za inovacije, tako da bude sve više inovativnih kompanija u regionu i da ekonomije zemalja u kojima posluju postanu otpornije na iznenadne udare i neželjene posljedice kriza (kao npr. Kovid-19).

Način rada U početnoj fazi KLIK radi putem onlajn radionica, koje se organizuju u težnji da se ponude kreativni odgovori na izazove sa kojima se suočavaju inovativne kompanije i da se promovišu njihove inovativne prakse na način koji omogućuje i podstiče uzajamno učenje. Preporučuje se da se uključi što više učesnika iz svake kompanije, naročito onih koji su u direktnom kontaktu sa uvedenim inovacijama, kao njihovi inicijatori, tvorci ili korisnici.

KLIK je osnovan u okviru projekta NOVALIS koji implementrira Eda - Agencija za razvoj preduzeća.

Odgovornost za pripremu i moderaciju radionica imaju fasilitatori kluba: - Eda - Agencija za razvoj preduzeća i - ASEE - Adizes Southeast Europe.

Drugi načini rada definisaće se na osnovu prijedloga i sugestija članica kluba.