eu-giz
eu

KLUB INOVATIVNIH KOMPANIJA

Šta je Klik?KLIK je regionalni klub inovativnih kompanija. Klub promoviše i okuplja kompanije koje predstavljaju primjere za ugled u pogledu inovativnosti i razvoja, pokazujući poželjan pravac promjena za mala i srednja preduzeća. Polazi se od pretpostavke da su takve kompanije spremne da dijele dio svog specifičnog znanja, iskustva i svoje inovativne prakse, kako sa drugim inovativnim kompanijama, tako i sa kompanijama koje žele da postanu inovativne, učestvujući u razmjeni u kojoj svi dobijaju više od onoga što su imali. KLIK je osnovan u okviru projekta NOVALIS koji implementrira Eda - Agencija za razvoj preduzeća.

Članovi


Članovi Kluba inovativnih kompanija - KLIK su (za sada) kompanije iz BiH i Srbije. Osim inovativnih kompanija, KLIK uključuje i organizacije i pojedince koji pružaju podršku inovativnim kompanijama, polazeći od onih koji su prepoznati i preporučeni od strane inovativnih kompanija.elas
wischt
telemax
cini
euroznak
gazzda
zanat
masterwood
milinkovic
dtt
drvomehanika
firmkontrol
nesoft
pkrs
wmtaAko želite da se pridružite Klubu inovativnih kompanija - KLIK, popunite obrazac (link na fajl ispod) i pošaljite ga na imejl: klik@edabl.org


O inovacijama

Ključno razlikovanje inovativnih kompanija u odnosu na većinu ostalih u našem okruženju čini kreativna orijentacija na razvoj vlastitih proizvoda/usluga fokusiranih na potrebe kupaca, koja se skladno kombinuje sa radom po naružbi, kad za tim ima prilike i potrebe.

Takva orijentacija ovim kompanijama omogućuje znatno veću fleksibilnost i otpornost na sve češće iznenadne udare na tržištima u globalnim lancima vrijednosti.

Blogovi

Priče o inovativnim kompanijama

Pogledajte inspirativne, zanimljive i poučne priče o nekim od inovativnih kompanija iz našeg okruženja.

Razmjena iskustava

Ako se nalazite pred konkretnim izazovom/problemom u vezi sa razvojem novog ili unapređenjem postojećeg proizvoda/usluge, unapređenjem poslovnog procesa ili poslovnog modela, ovdje možete postaviti pitanje, pokrenuti diskusiju ili inicijativu u vezi sa tim. Sarađujemo sa predstavnicima fakulteta, konsultantima i praktičarima koji će davati javne odgovore na Vaša pitanja i dileme.

Takođe, ako je Vaše preduzeće uspješno riješilo takav ili sličan izazov, molimo Vas da podijelite svoja iskustva sa drugima.

Ovdje možete podijeliti dobre prakse i pozitivna iskustva koja bi mogla biti od koristi drugima

Kontakti

Agencija za razvoj preduzeća Eda
Đure Jakšića 11, 780000 Banja Luka, BiH
Telefon: 387 51 300 241, +387 51 319 507
Fax: +387 51 318 838
eda@edabl.org